தமிழில் ஏன் பெயர் வைக்க வேண்டும்?

முழுக்கப் படியுங்கள்…- தமிழில் ஏன் பெயர் வைக்க வேண்டும்?

மொழி தான் ஒருவருடைய அடையாளமாகும். தத்தம் மொழியில் பெயரை வைத்துக்கொள்வது என்பது அடையாளப்படுத்துவதற்கு உதவும்.

இன்னொரு மொழியில் பெயர் வைப்பதில் என்ன தவறு?
இன்னொரு மொழியில் பெயர் வைப்பது என்பது, ‘ஒருவர் தம்முடைய மொழியை விட இன்னொரு மொழியை உயர்வாகக் கருதும்போது’ மட்டுமே நிகழும்.

இன்னொரு மொழி நம்முடைய மொழியை விட உயர்வானது என்று கருதக் கூடாதா?
இன்னொரு மொழியைச் சிறப்பாகக் கருதலாமே தவிர நம்முடைய மொழியை விட உயர்வானது எனக் கருதுவது கூடாது. ஏன்? ஒவ்வொரு மொழிக்கும் சில தனிச் சிறப்புகள் உள்ளன. எ.கா. தமிழில் ல,ள,ழ, என்றும் ர,ற என்றும் ன,ண,ந என்றும் அமைந்திருப்பதை உலக மொழிகள் வேறு எவற்றிலும் காண முடியாது. அதே போலப் பிற்கால ஒலிகளாகிய ‘எப்’ (‘F’) போன்ற ஒலியைத் தமிழ் முதலிய செம்மொழிகளில் காண முடியாது. ஆகவே ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு உண்டு.

நம்முடைய மொழியை விட இன்னொரு மொழியை உயர்வாக எண்ணும் ஒருவர், இயல்பாகவே தம்முடைய மொழியையும் அதன் வழியே தம்முடைய இனத்தையும் தாழ்வாகக் கருதுபவராக அமைந்துவிடுவார். இப்படி உருவாகும் தாழ்வு மனப்பான்மை அவருடைய வளர்ச்சிக்கு இடையூறாக அமைந்துவிடும்.

அது சரி, அப்படியானால் உயர்வான மொழி என்று எதைக் கருதலாம்?

அவரவர்க்கு அவரவர் தாய்மொழியே உயர்வானது. நரிக்குறவர் இனத்திற்கு அவருடைய தாய்மொழியான வக்கிரபோலி உயர்வான மொழியே தவிர, தமிழோ ஆங்கிலமோ இல்லை. ஒவ்வொருவரும் தத்தம் தாய்மொழியின் வாயிலாகவே தங்கள் உலகத்தைப் பார்க்கிறார்கள்.

சான்று: நீங்கள் தமிழராகப் பிறந்து தமிழராக வாழ்வதால் தான் ‘ஒருவனுக்கு ஒருத்தி’ என்னும் பண்பாடு உங்களுடையது என்று உணர்கிறீர்கள் இல்லையா? தமிழ்நாட்டிலேயே பிறந்து வளரும் ஓர் ஆங்கிலேயரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அவர் ‘ஒருவனுக்கு ஒருத்தி’ என்னும் பண்பாட்டை அறிந்திருப்பாரேயன்றி அது தம்முடையது என்று உணரவோ அதைப் பின்பற்றவோ மாட்டார். அதே நேரம் வெளிநாட்டிலேயே பிறந்து வளரும் ஒரு தமிழர் இப்பண்பாட்டைத் தம்முடையது என்றும் அதன் படி வாழ வேண்டும் என்றும் எண்ணுவார்.

இன்னொரு மொழியில் பெயர் வைப்பதில் என்ன சிக்கல்?
இன்னொரு மொழியில் பெயர் வைக்கும் போது பல நேரங்களில் அப்பெயர்களின் பொருளே தெரியாமல் வைத்து விடுவோம்.

அபர்ணா என்பது பர்ணம் என்பதன் எதிர்மறை. பர்ணம் என்பது இலைதழைகளாலான ஆடையைக் குறிக்கும். எனவே அபர்ணா என்ற பெயர் ஆடையற்றவள் என்ற பொருள் தருதல் காண்க. சியாமளா என்பதன் பொருள் கறுப்பாயி என்பதாகும். கறுப்பாயி எனத் தமிழில் பெயர் வைக்கத் தயங்கும் ஒருவர் இன்னொரு மொழியில் ‘சியாமளா’ என்று பெயர் வைப்பதை விரும்புவது நகைப்புக்குரியது அல்லவா? ‘கனவு’ எனப் பெயர் வைக்கத் தயங்கும் நாம் ‘சுவப்னா’ என்று அதே பொருள் தரும் பெயரை வேறு மொழியில் வைப்பது அடிமை மனப்பான்மையே அன்றி வேறென்ன?

சில நேரங்களில் நம்முடைய குடும்பப் பெரியவர்களே அப்பெயர்களைச் சொல்லத் தடுமாறுவார்கள். நம்முடைய குழந்தைகளின் பெயரை நம் இல்லப் பெரியவர்களே சொல்லத் தடுமாறுவது நன்றாக இருக்குமா?

அதற்காக, ‘ஞான பிரகாசு’ என்னும் பெயரைத் தமிழாக்கி ‘அறிவு வெளிச்சம்’ என்று வைக்கச்சொல்கிறீர்களா?
நீங்கள் ‘ஞான பிரகாசு’ என்று இன்னொரு மொழியில் பெயர் வைப்பதற்குக் காரணமே அப்பெயர் ஒயிலாக இருப்பதாக எண்ணும் சிந்தனைதான்! ‘ஞான பிரகாசு’ என்று உங்களுக்கு ஒயிலாகத் தெரியும் இந்தப் பெயரை ஓர் அமெரிக்கரிடமோ செருமானியரிடமோ சொல்லிப் பாருங்கள். அவர்களுக்கு இந்தப் பெயர் பெருமைப்படும் பெயராகவோ ஒயிலாகவோ தெரியாதது மட்டுமில்லை, வாயில் கூட நுழையாது. உங்களுடைய அதே சிந்தனை ஏன் ஓர் அமெரிக்கருக்கோ செருமானியருக்கோ வரவில்லை? ஏனென்றால் நீங்கள் உங்களுடைய மொழியை விட, ‘ஞானப் பிரகாசு’ என்னும் பெயரைக் கொண்டுள்ள மொழியை உயர்வாகக் கருதும் மனப்பான்மையில் இருக்கிறீர்கள். இது தாழ்வு மனப்பான்மை தானே!

‘ஞான பிரகாசு’ என்னும் பெயரை ‘அறிவொளி’ என்று அழகு தமிழில் வைக்கலாம் அல்லவா.

அதற்காகக் கோப்பெருந்தேவி, பிசிராந்தையார், ஒளவையார் எனப் பழைய பெயர்களையா வைக்கச் சொல்கிறீர்கள்?
உங்களைத் தமிழில் பெயர் வைக்கச் சொன்னோமேயன்றிப் பழந்தமிழ்ப் பெயர்களைத் தாம் வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. பழந்தமிழ்ப் பெயர்களை வைப்பது, புத்தாக்கச் சொற்களை வைப்பது, பெரிய பெயரை வைப்பது, சிறிய பெயராக வைப்பது என்பதெல்லாம் உங்களுடைய விருப்பத்தைச் சேர்ந்ததாகும்.

பழந்தமிழ்ப்பெயர்களை விடுங்கள். ‘புலிக்கட்டை’ என்று பெயர் வைப்பீர்களா? சிரிப்பு வருகிறது அல்லவா? அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த புகழ் பெற்ற விளையாட்டு வீரர் ஒருவரின் பெயர் தான் அது! அவருடைய பெயர் ‘Tiger Woods’. அதைத் தமிழில் சொன்னால் ‘புலிக்கட்டை’ தானே! பெயர் பழையது, புதியது என்பதெல்லாம் நாம் எப்படிச் சிந்திக்கிறோம் என்பதைப் பொறுத்துத்தான்! எப்படிச் சிந்தித்தாலும் தாய்மொழியில் இருப்பது தான் முறையாகும்.

‘மோகன்’ என்று பெயர் வைக்கிறோம். அப்பெயரைத் தமிழில் ‘கவின்’ என்றோ ‘எழில்’ என்றோ வைக்கலாம் அல்லவா? ‘கண்ணன்’ எனப் பொருள் தரும் ‘கிருட்டினன்’ என்று பெயர் வைப்பதற்குக் ‘கண்ணன்’ என்றே வைக்கலாம் அல்லவா? ‘விசய்’ என்று பெயர் வைப்பதற்கு ‘வெற்றி’ என்று பெயர் வைக்கலாம் அல்லவா? ‘குமார்’ என்பதற்குக் ‘குமரன்’ என்று வைக்கலாம் அல்லவா? ‘உசா’ என்று பெயர் வைப்பதற்குக் ‘கதிர்’ என்று கூப்பிடலாம் அல்லவா!

சரி! என்னுடைய குழந்தைக்குத் தமிழில் பெயர் வைக்க ஆசைதான்! ஆனால் எங்கு தேடுவது?
ஏன் கவலைப்படுகிறீர்கள்? முனைவர் பா. வளன் அரசு(நெல்லை), முனைவர் மு. தெய்வநாயகம்(சென்னை), புலவர் இரா. இளங்குமரன்(திருச்சிராப்பள்ளி), முனைவர் தமிழண்ணல்(மதுரை), முனைவர் ந. அரணமுறுவல்(சென்னை) எனத் தமிழறிஞர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். அவர்களை அணுகலாம். இன்னும் பல இயக்கங்கள் இருக்கின்றன. பல இணையத் தளங்கள் இருக்கின்றன.

http://www.tamilkalanjiyam.com/
http://www.peyar.in/
http://wapedia.mobi/ta
http://thamizppeyarkal.blogspot.com/,
http://tamilsaral.com/news%3Fid%3D3857.do
http://www.sillampum.com/

எனப் பல தமிழ்த்தளங்களில் நீங்கள் தமிழ்ப்பெயரைத் தேர்ந்துகொள்ளலாம்.

குழந்தைகளுக்குப் பெயர் வைப்பதில் மட்டும் தானே இதைச் சொல்கிறீர்கள்?
இல்லை. குழந்தைகளுக்குப் பெயர் வைப்பது, வணிக நிறுவனங்களுக்குப் பெயர் வைப்பது, திரைப்படங்களுக்குப் பெயர் வைப்பது என எல்லாவற்றிற்கும் சேர்த்துத் தான் சொல்கிறோம்.

வணிக நிறுவனங்களுக்குமா?
ஆம். வெளி மாநிலத்திற்கு வந்து பிழைக்கும் தெலுங்கரான ‘உம்மிடி பங்காரு’ம் கன்னடரான ‘உடுப்பி’ உணவகத்துக்காரரும் தத்தம் மொழியிலேயே பெயர் வைக்கும்போது நாம் நம்முடைய மாநிலத்தில் இருந்துகொண்டே வணிக நிறுவனங்களுக்கு வேற்று மொழியில் பெயர் வைப்பது சரியா?

வேற்று மாநிலத்திலோ நாட்டிலோ இருக்கும்போது வணிக நிறுவனங்களுக்கு எப்படித் தமிழில் பெயர் வைப்பது?
ஒன்றும் கவலையில்லை. தமிழ்நாட்டின் தலைநகரிலேயே ‘உம்மிடி பங்காரு’ என்று தெலுங்கில் பெயர் வைத்துக் கடை நடத்தவில்லையா? ‘உடுப்பி’ என்ற பெயரில் தமிழ்நாட்டில் உணவகங்கள் இல்லையா? ‘அகர்வால்’ இனிப்பகங்கள் இல்லையா? ‘நாயர்’ கடைகள் இல்லையா?

திரைப்படங்களுக்குமா சொல்கிறீர்கள்? இது கருத்துரிமையில் தலையிடுவது ஆகாதா?
தமிழில் படம் எடுக்கிறார்கள். கதை தமிழர்கள் பற்றிய கதையாக இருக்கிறது. படத்தைத் தமிழகத்தில் தமிழர்களுக்குத் தான் வெளியிடுகிறார்கள். ஆக, எம்மொழியில் படம் இருக்கிறதோ, யாருக்காக எடுக்கப்படுகிறதோ அம்மொழியில் பெயர் வைப்பது தானே பொருத்தமாக இருக்கும். நாம் ஒன்றும் சப்பான் நாட்டிற்குச் சென்று தமிழில் பெயர் வையுங்கள் என்று கேட்கவில்லை.

தமிழில் பெயரை வைப்பதால் நட்டம் ஏற்படும் சூழல் வரும்போது என்ன செய்வது?
அப்படிப்பட்ட சூழல் இதுவரை வந்ததேயில்லை. எத்தனையோ ஆங்கிலப் படங்களைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிடுகிறார்கள். அப்படங்களுக்குத் தமிழில் தான் பெயர் வைக்கிறார்கள். ‘300’ என்று ஓர் ஆங்கிலப் படம் வந்தது. அப்படத்திற்கு ‘300 பருத்தி வீரர்கள்’ என்று பெயர் வைத்தார்கள். பெயர் தமிழில் இருந்ததால் அப்படம் ஓடவில்லையா என்ன?

அப்படியானால் தமிழில் பெயர் வைக்க வேண்டுமா? தாய்மொழியில் பெயர் வைக்க வேண்டுமா?
அவரவர் தத்தம் தாய்மொழியிலேயே பெயர் வைக்க வேண்டும். நாம் தமிழர் அல்லவா! எனவே தமிழிலேயே பெயர் வைக்க வேண்டும்.

தமிழில் பெயரிடுவோம்.

அரசியலுக்காக குடுக்கப்பட்டதா மஹாத்மா பட்டம்? காந்தி எப்போது தேசத்தின் தந்தை ஆனார் ? – பள்ளி மாணவி கேட்ட கேள்வி. திணறிய இந்திய அரசு.

 காந்தி எப்போது தேசத்தின் தந்தை ஆனார் ? – பள்ளி மாணவி கேட்ட கேள்வி. திணறிய இந்திய அரசு.

அமெரிக்க நாட்டின் ஜனாதிபதியை பார்த்து ஒரு பள்ளி மாணவி கேட்டாள். உங்களை எப்படி அமெரிக்கா நாட்டின் ஜனாதிபதி தான் என்று நான் நம்பவது என்று கேட்டாள். உங்களிடம் அடையாள அட்டை உள்ளதா என்று கேட்டிருக்கிறாள். அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தெரியாமல் திணறி இருக்கிறார் அமெரிக்கா ஜனாதிபதி. இதே போல் ஒரு சம்பவம் நிகழ்துள்ளது இந்திய நாட்டிலும்.

தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலமாக லக்னோவை சேர்ந்த ஒரு பத்து வயது பள்ளி மாணவி ஐஸ்வர்யா கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தெரியாமல் மழுப்பியுள்ளது மத்திய அரசு. ஆம் ,அவர் கேட்ட கேள்வி ஒன்றும் சாதரணமான கேள்வி அல்லவே. யாரும் கேட்காத ஒரு கேள்வியை அல்லவா அந்த பெண் கேட்டு விட்டாள். அவள் கேட்ட கேள்வி என்னவென்றால் , எப்போது மகாத்மா காந்தி இந்திய நாட்டின் தந்தை ஆனார் ? அதாவது எந்த ஆண்டில் அவருக்கு அத்தகைய பட்டம் வழங்கப்பட்டது என்று கேட்டாள் அந்த சிறு பெண் ஐஸ்வர்யா. .

பள்ளியில் பாட புத்தகம் படிக்கும் போது காந்தி, தேசத்தின் தந்தை என எழுதப்பட்டிருந்தது . இதை படித்த பின் முதலில் தன் பள்ளி ஆசிரியரை பார்த்து காந்தி எப்போது தேசத்தின் தந்தை ஆனார் என்று கேட்டுள்ளார் . அவர்களுக்கு பதில் தெரியவில்லை. பின்பு தங்கள் பெற்றோரிடம் கேட்டுப் பார்த்தார் . அவர்களுக்கும் பதில் தெரியவில்லை. கூகிள் இணையத்தில் கூட த்திப் பார்த்து உள்ளார். யாருக்கும் பதில் தெரியாததால் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலமாக பிரதமர் அலுவலகத்திடம் இதே கேள்வியை கேட்டுள்ளார் .

இந்த கேள்விக்கு பிரதமர் அலுவலகத்தால் தகுந்த பதில் தர முடியாததால், அந்த கேள்வியை தேசிய தகவல பதிவகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தது பிரதமர் அலுவலகம். தகவல் பதிவகம் தங்களிடம் இது தொடர்பான வரலாற்று பதிவுகளை ஐஸ்வர்யாவிற்கு அனுப்பி வைப்பதாக உறுதி அளித்துள்ளனர் . மேலும் இந்த பதிவுகளைக் கொண்டு ஐஸ்வார்யாவே ஆராய்ச்சி செய்து கொள்ளுமாறு பரிந்துரை செய்தது தேசிய தகவல் பதிவகம்.

ஒரு பத்து வயது சிறுமி கேட்ட கேள்வி பிரதமர் அலுவகத்திற்கு சென்று, அங்கிருந்து உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு சென்று பின் அங்கிருந்து தேசிய தகவல் பதிவகத்திற்கு சென்று கடைசியில் யாரும் பதில் அளிக்க வில்லை என்பது தான் வேடிக்கையிலும் வேடிக்கை.

இதிலிருந்து ஒன்று தெரிகிறது. எப்படி ஹிந்தி என்பது தேசிய மொழியே ஆகாமல் மக்களின் மனதில் ஹிந்தி தான் தேசிய மொழி என்ற தோற்றத்தை இந்திய அரசு செய்ததோ , அதே போல் காந்திக்கு அதிகாரப் பூர்வமாக தேசத்தின் தந்தை என்ற பட்டதை யாரும் வழங்க வில்லை என்பதும் தெளிவாகிறது. காங்கிரஸ் அரசே அவரை தேசத்தின் தந்தை என்ற முத்திரையை குத்தி அதை மக்களுக்கும் வெற்றிகரமாக கொண்டு சேர்த்துள்ளனர் என்பதும் புலனாகிறது.

இப்படி கேள்வி கேட்ட அந்த குட்டிப் பெண்ணுக்கு வாழ்த்துகள். இப்படி பல கேள்விகளை இளைய தலைமுறை இப்போது கேட்க தொடக்கி விட்டார்கள். இதனால் பல மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் வெளிச்சத்திற்கு வரும். அதனால் இந்த நாட்டில் நீதி நிலைநாட்டப்படும் காலமும் வரும் எனத் தெரிகிறது.

பிரபல நடிகை- அனுஷ்கா கார் விபத்தில் படுகாயம்,

அன்பு நண்பர்களே ஒரு சோகமான செய்தி, “அருந்ததி” பட புகழ் அனுஷ்கா இன்று காலை ஹைதாராபாத்தில் சூட்டிங் முடிந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு செல்லும் வழியில் கார் விபத்தில், கார் கவிழ்ந்து படு காயமடைந்தார்,உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கபட்டாலும் தலையில் பலத்த அடிபட்டிருக்கும் காரணத்தால் இன்னமும் அவசர சிகிச்சை பிரிவிலேயே வைக்கப் பட்டிருக்கிறார்.
அனுஷ்காவிற்கு வயது 30 ஐ தாண்டினாலும் இன்னமும் திருமணமாகதவர் என்பதும், தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் எண்ணற்ற ரசிகர்களை உடையவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

நண்பர்களே சொல்வதற்கு வருத்தமாகா இருந்தாலும் அனைவருக்கும் முட்டாள் தின வாழ்த்துக்கள். ஹா ஹா ஹா.ஆயிரந்தாம் இருந்தாலும் அனுஷ்காக்கு ஒன்னுன்னா மனசு கேட்க மாட்டேங்குதுல்ல.

கோபப்படாமல் உங்கள் கருத்துக்களை பின்னுட்டமிடுங்கள்.

234 எம் எல் ஏக்களும் இனிமே ஒரு கிளிக்கில் உங்களுக்கு…!!

ஒவ்வொரு தொகுதி எம் எல் ஏக்கும் ஒரு ஈ மெயில் ஐடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இனிமேல் உங்கள் ” நியாமான ” கோரிக்கைகளை நீங்கள் அனுப்பலாம். பதில் வருமா வராதான்னு எனக்கு தெரியாது, என்னை கேட்டால் எல்லா எம் எல் ஏக்கும் லேப் டாப் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதனால் கண்டிப்பாக பதில் கிடைக்கும் என நம்புவோம். 234 தொகுதி எம் எல் ஏக்கு தனி தனியே கொடுக்கபட்டுள்ளது, வழக்கம் போல பகிரவும்…
1 Acharapakkam – mlaacharapakkam@tn.gov.in
2 Alandur – mlaalandur@tn.gov.in
3 Alangudi – mlaalangudi@tn.gov.in
4 Alangulam – mlaalangulam@tn.gov.in
5 Ambasamudram — mlaambasamudram@tn.gov.in
6 Anaicut — mlaanaicut@tn.gov.in
7 Andhiyur –mlaandhiyur@tn.gov.in
8 Andimadam — mlaandimadam@tn.gov.in
9 Andipatti—-mlaandipatti@tn.gov.in
10 AnnaNagar— mlaannanagar@tn.gov.in
11 Arakkonam —-mlaarakkonam@tn.gov.in
12 Arantangi– mlaarantangi@tn.gov.in
13 Aravakurichi — mlaaravakurichi@tn.gov.in
14 Arcot — mlaarcot@tn.gov.in
15 Ariyalur –mlaariyalur@tn.gov.in
16 Arni — mlaarni@tn.gov.in
17 Aruppukottai —mlaaruppukottai@tn.gov.in
18 Athoor— mlaathoor@tn.gov.in
19 Attur —mlaattur@tn.gov.in
20 Avanashi —mlaavanashi@tn.gov.in
21 Bargur —mlabargur@tn.gov.in
22 Bhavani—mlabhavani@tn.gov.in
23 Bhavanisagar—mlabhavanisagar@tn.gov.in
24 Bhuvanagiri—–mlabhuvanagiri@tn.gov.in
25 Bodinayakkanur—-mlabodinayakkanur@tn.gov.in
26 Chengalpattu—–mlachengalpattu@tn.gov.in
27 Chengam—mlachengam@tn.gov.in
28 Chepauk—mlachepauk@tn.gov.in
29 Cheranmahadevi—mlacheranmahadevi@tn.gov.in
30 Cheyyar—mlacheyyar@tn.gov.in
31 Chidambaram—mlachidambaram@tn.gov.in
32 Chinnasalem—mlachinnasalem@tn.gov.in
33 CoimbatoreEast—-mlacoimbatoreeast@tn.gov.in
34 CoimbatoreWest—-mlacoimbatorewest@tn.gov.in
35 Colachel—mlacolachel@tn.gov.in
36 Coonoor—-mlacoonoor@tn.gov.in
37 Cuddalore—mlacuddalore@tn.gov.in
38 Cumbum—mlacumbum@tn.gov.in
39 Dharapuram—mladharapuram@tn.gov.in
40 Dharmapuri—mladharmapuri@tn.gov.in
41 Dindigul—mladindigul@tn.gov.in
42 Edapadi—mlaedapadi@tn.gov.in
43 Egmore—mlaegmore@tn.gov.in
44 Erode—-mlaerode@tn.gov.in
45 Gingee—mlagingee@tn.gov.in
46 Gobichettipalayam—mlagobichettipalayam@tn.gov.in
47 Gudalur—-mlagudalur@tn.gov.in
48 Gudiyatham—-mlagudiyatham@tn.gov.in
49 Gummidipundi—-mlagummidipundi@tn.gov.in
50 Harbour—–mlaharbour@tn.gov.in
51 Harur—-mlaharur@tn.gov.in
52 Hosur—mlahosur@tn.gov.in
53 Ilayangudi—mlailayangudi@tn.gov.in
54 Jayankondam—mlajayankondam@tn.gov.in
55 Kadaladi—mlakadaladi@tn.gov.in
56 Kadayanallur—mlakadayanallur@tn.gov.in
57 Kalasapakkam—-mlakalasapakkam@tn.gov.in
58 Kancheepuram—mlakancheepuram@tn.gov.in
59 Kandamangalam—-mlakandamangalam@tn.gov.in
60 Kangayam—mlakangayam@tn.gov.in
61 Kanniyakumari—-mlakanniyakumari@tn.gov.in
62 Kapilamalai—-mlakapilamalai@tn.gov.in
63 Karaikudi—-mlakaraikudi@tn.gov.in
64 Karur—-mlakarur@tn.gov.in
65 Katpadi—-mlakatpadi@tn.gov.in
66 Kattumannarkoil—mlakattumannarkoil@tn.gov.in
67 Kaveripattinam—mlakaveripattinam@tn.gov.in
68 Killiyoor—-mlakilliyoor@tn.gov.in
69 Kinathukadavu—mlakinathukadavu@tn.gov.in
70 Kolathur—mlakolathur@tn.gov.in
71 Kovilpatti—mlakovilpatti@tn.gov.in
72 Krishnagiri—-mlakrishnagiri@tn.gov.in
73 Krishnarayapuram—mlakrishnarayapuram@tn.gov.in
74 Kulithalai—-mlakulithalai@tn.gov.in
75 Kumbakonam—mlakumbakonam@tn.gov.in
76 Kurinjipadi—mlakurinjipadi@tn.gov.in
77 Kuttalam—mlakuttalam@tn.gov.in
78 Lalgudi—mlalalgudi@tn.gov.in
79 MaduraiCentral—mlamaduraicentral@tn.gov.in
80 MaduraiEast—mlamaduraieast@tn.gov.in
81 MaduraiWest—-mlamaduraiwest@tn.gov.in
82 Maduranthakam—-mlamaduranthakam@tn.gov.in
83 Manamadurai—-mlamanamadurai@tn.gov.in
84 Mangalore—-mlamangalore@tn.gov.in
85 Mannargudi—-mlamannargudi@tn.gov.in
86 Marungapuri—–mlamarungapuri@tn.gov.in
87 Mayiladuturai—-mlamayiladuturai@tn.gov.in
88 Melmalaiyanur—mlamelmalaiyanur@tn.gov.in
89 Melur—mlamelur@tn.gov.in
90 Mettupalayam—mlamettupalayam@tn.gov.in
91 Mettur—mlamettur@tn.gov.in
92 Modakkurichi—mlamodakkurichi@tn.gov.in
93 Morappur—mlamorappur@tn.gov.in
94 Mudukulathur—mlamudukulathur@tn.gov.in
95 Mugaiyur—-mlamugaiyur@tn.gov.in
96 Musiri—mlamusiri@tn.gov.in
97 Mylapore—mlamylapore@tn.gov.in
98 Nagapattinam—-mlanagapattinam@tn.gov.in
99 Nagercoil—mlanagercoil@tn.gov.in
100 Namakkal—mlanamakkal@tn.gov.in
101 Nanguneri—mlananguneri@tn.gov.in
102 Nannilam—-mlanannilam@tn.gov.in
103 Natham—–mlanatham@tn.gov.in
104 Natrampalli—-mlanatrampalli@tn.gov.in
105 Nellikkuppam—-mlanellikkuppam@tn.gov.in
106 Nilakottai—mlanilakottai@tn.gov.in
107 Oddanchatram—mlaoddanchatram@tn.gov.in
108 Omalur—mlaomalur@tn.gov.in
109 Orathanad—mlaorathanad@tn.gov.in
110 Ottapidaram—mlaottapidaram@tn.gov.in
111 Padmanabhapuram—-mlapadmanabhapuram@tn.gov.in
112 Palacode—mlapalacode@tn.gov.in
113 Palani—-mlapalani@tn.gov.in
114 Palayamkottai—mlapalayamkottai@tn.gov.in
115 Palladam—mlapalladam@tn.gov.in
116 Pallipattu—mlapallipattu@tn.gov.in
117 Panamarathupatti—mlapanamarathupatti@tn.gov.in
118 Panruti—mlapanruti@tn.gov.in
119 Papanasam—mlapapanasam@tn.gov.in
120 Paramakudi—mlaparamakudi@tn.gov.in
121 ParkTown—-mlaparktown@tn.gov.in
122 Pattukkottai—-mlapattukkottai@tn.gov.in
123 Pennagaram—–mlapennagaram@tn.gov.in
124 Perambalur—-mlaperambalur@tn.gov.in
125 Perambur—mlaperambur@tn.gov.in
126 Peranamallur—mlaperanamallur@tn.gov.in
127 Peravurani—mlaperavurani@tn.gov.in
128 Periyakulam—mlaperiyakulam@tn.gov.in
129 Pernambut—mlapernambut@tn.gov.in
130 Perundurai—mlaperundurai@tn.gov.in
131 Perur—mlaperur@tn.gov.in
132 Pollachi—mlapollachi@tn.gov.in
133 Polur—mlapolur@tn.gov.in
134 Pongalur—mlapongalur@tn.gov.in
135 Ponneri—mlaponneri@tn.gov.in
136 Poompuhar—mlapoompuhar@tn.gov.in
137 Poonamallee—-mlapoonamallee@tn.gov.in
138 Pudukkottai—-mlapudukkottai@tn.gov.in
139 Purasawalkam—-mlapurasawalkam@tn.gov.in
140 Radhapuram—mlaradhapuram@tn.gov.in
141 Rajapalayam—mlarajapalayam@tn.gov.in
142 Ramanathapuram—mlaramanathapuram@tn.gov.in
143 Ranipet—mlaranipet@tn.gov.in
144 Rasipuram—-mlarasipuram@tn.gov.in
145 Rishivandiyam—-mlarishivandiyam@tn.gov.in
146 Dr.RadhakrishnanNagar—-mlarknagar@tn.gov.in
147 Royapuram—mlaroyapuram@tn.gov.in
148 Saidapet—mlasaidapet@tn.gov.in
149 Salem -I—mlasalem1@tn.gov.in
150 Salem-II—mlasalem2@tn.gov.in
151 Samayanallur—mlasamayanallur@tn.gov.in
152 Sankaranayanarkoi—mlasankaranayanarkoil@tn.gov.in
153 Sankarapuram—mlasankarapuram@tn.gov.in
154 Sankari—mlasankari@tn.gov.in
155 Sathyamangalam—mlasathyamangalam@tn.gov.in
156 Sattangulam—-mlasattangulam@tn.gov.in
157 Sattur—mlasattur@tn.gov.in
158 Sedapatti—-mlasedapatti@tn.gov.in
159 Sendamangalam—-mlasendamangalam@tn.gov.in
160 Sholavandan—mlasholavandan@tn.gov.in
161 Sholinghur—-mlasholinghur@tn.gov.in
162 Singanallur—mlasinganallur@tn.gov.in
163 Sirkazhi—-mlasirkazhi@tn.gov.in
164 Sivaganga—-mlasivaganga@tn.gov.in
165 Sivakasi—mlasivakasi@tn.gov.in
166 Sriperumbudur—mlasriperumbudur@tn.gov.in
167 Srirangam—mlasrirangam@tn.gov.in
168 Srivaikuntam—mlasrivaikuntam@tn.gov.in
169 Srivilliputhur—mlasrivilliputhur@tn.gov.in
170 Talavasal—mlatalavasal@tn.gov.in
171 Tambaram—mlatambaram@tn.gov.in
172 Taramangalam—mlataramangalam@tn.gov.in
173 Tenkasi—-mlatenkasi@tn.gov.in
174 Thalli—mlathalli@tn.gov.in
175 Thandarambattu—mlathandarambattu@tn.gov.in
176 Thanjavur—mlathanjavur@tn.gov.in
177 Theni—mlatheni@tn.gov.in
178 Thirumangalam—mlathirumangalam@tn.gov.in
179 Thirumayam—mlathirumayam@tn.gov.in
180 Thirupparankundram—mlathirupparankundram@tn.gov.in
181 Thiruvattar—mlathiruvattar@tn.gov.in
182 Thiruverambur—mlathiruverambur@tn.gov.in
183 Thiruvidamarudur—mlathiruvidamarudur@tn.gov.in
184 Thiruvonam—mlathiruvonam@tn.gov.in
185 Thiruvottiyur—mlathiruvottiyur@tn.gov.in
186 Thondamuthur—mlathondamuthur@tn.gov.in
187 Thottiam—mlathottiam@tn.gov.in
188 Tindivanam—mlatindivanam@tn.gov.in
189 Tiruchendur—mlatiruchendur@tn.gov.in
190 Tiruchengode—-mlatiruchengode@tn.gov.in
191 Tirunavalur—-mlatirunavalur@tn.gov.in
192 Tirunelveli—mlatirunelveli@tn.gov.in
193 Tiruppattur-194—-mlatiruppattur194@tn.gov.in
194 Tiruppattur-41—mlatiruppattur41@tn.gov.in
195 Tirupporur—-mlatirupporur@tn.gov.in
196 Tiruppur—-mlatiruppur@tn.gov.in
197 Tiruthuraipundi—-mlatiruthuraipundi@tn.gov.in
198 Tiruttani—-mlatiruttani@tn.gov.in
199 Tiruvadanai—mlatiruvadanai@tn.gov.in
200 Tiruvaiyaru—-mlatiruvaiyaru@tn.gov.in
201 Tiruvallur—mlatiruvallur@tn.gov.in
202 Tiruvannamalai—-mlatiruvannamalai@tn.gov.in
203 Tiruvarur—-mlatiruvarur@tn.gov.in
204 TheagarayaNagar—-mlatnagar@tn.gov.in
205 Tiruchirapalli-I—mlatrichy1@tn.gov.in
206 Tiruchirapalli-II—mlatrichy2@tn.gov.in
207 Triplicane—-mlatriplicane@tn.gov.in
208 Tuticorin—mlatuticorin@tn.gov.in
209 Udagamandalam—mlaudagamandalam@tn.gov.in
210 Udumalpet—mlaudumalpet@tn.gov.in
211 Ulundurpet—mlaulundurpet@tn.gov.in
212 Uppiliyapuram—mlauppiliyapuram@tn.gov.in
213 Usilampatti—mlausilampatti@tn.gov.in
214 Uthiramerur—mlauthiramerur@tn.gov.in
215 Valangiman—-mlavalangiman@tn.gov.in
216 Valparai—-mlavalparai@tn.gov.in
217 Vandavasi—-mlavandavasi@tn.gov.in
218 Vaniyambadi—-mlavaniyambadi@tn.gov.in
219 Vanur—-mlavanur@tn.gov.in
220 Varahur—–mlavarahur@tn.gov.in
221 Vasudevanallur—mlavasudevanallur@tn.gov.in
222 Vedaranyam—mlavedaranyam@tn.gov.in
223 Vedasandur—mlavedasandur@tn.gov.in
224 Veerapandi—mlaveerapandi@tn.gov.in
225 Vellakoil—mlavellakoil@tn.gov.in
226 Vellore—mlavellore@tn.gov.in
227 Vilathikulam—mlavilathikulam@tn.gov.in
228 Vilavancode—mlavilavancode@tn.gov.in
229 Villivakkam—mlavillivakkam@tn.gov.in
230 Villupuram—mlavillupuram@tn.gov.in
231 Virudhunagar—-mlavirudhunagar@tn.gov.in
232 Vridhachalam—mlavridhachalam@tn.gov.in
233 Yercaud—mlayercaud@tn.gov.in
234 ThousandLights—mlathousandlights@tn.gov.in

ஜெயலலிதாக்களும், கருணாநிதிகளும் நாசமாய்ப் போகட்டும்

நாளை முதல் மின்சாரக்கட்டணம் மிகக் கடுமையாக உயர இருக்கிறது. ‘புதிய தலைமுறை’ டிவி வாசித்த கட்டண உயர்வு செய்திகளைக் கேட்டவர்கள் அதிர்ந்துபோய் இருக்கிறார்கள். வாழ்க்கையையே  பெரும் சுமையாகிப் போக வைத்த பெருமை ‘அன்புச் சகோதரி’ ஜெயலலிதாவுக்கே இப்போது சேரும்.

‘தான்  ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழகத்தின் மின்வெட்டை சரிசெய்வதாகவும், கருணாநிதி ஆட்சியின் அலங்கோலங்களைச் சரி செய்வதாகவும்’ இரட்டை விரல் காட்டி காட்டி ஓட்டு கேட்டார் ஜெயலலிதா. பதவிக்கு வந்தவுடன், கருணாநிதியின் பொறுப்பற்ற ஆட்சியைக் காரணம் காட்டி, பஸ்கட்டணம், பால் கட்டணம் எல்லாவற்றையும் அதிரடியாக அறிவித்தார். இதற்குப் பிறகும் என்னை சங்கரன் கோவில் இடைத் தேர்தலில் தோற்கடித்துப் பாருங்கள் என சவால் விட்டார். அமைச்சர் பெருமக்கள் எல்லாம் அங்கே முகாமிட்டு, கொடுக்க வேண்டியதைன் கொடுத்து, பெற வேண்டியதைப் பெற்றதும், மமதையில் கொக்கரித்தார் ஜெயலலிதா. அங்கே தோற்றவர்கள் கருணாநிதியல்ல, வை.கோ அல்ல, விஜய்காந்த்தும்  அல்ல. மக்களே.  கூடவே இந்த விளங்காத ஜனநாயகமும்தான்.

அந்தக் கொழுப்பில்தான் இப்போது மின்சாரக் கட்டண உயர்வு அறிவிக்கப்படுகிறது. அமலுக்கு வருகிறது. இப்போது  ‘கருணாநிதி எவ்வளவோ தேவலை’ என அதே வாக்காளர்கள் பேசுகிறார்கள். இதுதான் ஜெயலலிதா ஆட்சியின் சாதனை! இப்படித்தான் கருணாநிதி தனது ஆட்சியில், ‘ஜெயலலிதா எவ்வளவோ தேவலை’ என்னும் பேரை  சம்பாதித்துக் கொடுத்தார்.  இந்த இருவரும்தான் தங்களுக்கு எதாவது செய்வார்கள் என  மக்கள் நம்பிக்கொண்டு இருக்கின்றனர். அந்த நம்பிக்கையை ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் ஏற்படுத்துவதும், அழிப்பதும் கருணாநிதியும், ஜெயலலிதாவுமே. அவர்களுக்கு இது அதிகாரப் போட்டி. ஆனால் மக்கள் பணயம் வைத்து இழந்து கொண்டு இருப்பதோ தங்கள் வாழ்க்கையை.

இவ்வளவு சுமைகளுக்குப் பிறகும் மக்கள் தங்கள்  இருவர் மீதும் ஒட்டுமொத்தமாக கோபப்பட மாட்டார்கள் என்பதை அவர்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறார்கள். தங்களில் யாராவது ஒருவர் மக்களின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாகிவிடமுடியும் என்கிற அதீத நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருக்கிறது. இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் பகைமை கொண்டிருந்தாலும், இருவருமே மக்களின் பகைவர்கள் என ஒருபோதும் அறியப்பட மாட்டோம் என்னும் மமதையை இந்த ஜனநாயகம் அவர்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறது. இதுதான் இன்றைய பிரச்சினைகளுக்கு மூலம், வேர் எல்லாம். அந்த இடத்தில் மக்கள் தங்கள் ஆத்திரத்தையும் வெறுப்பையும் வெடியாக வைக்க வேண்டியிருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில்  திமுக, அதிமுக என்னும் இந்த தோற்றம்தான்,  இந்தியாவைப் பொறுத்த வரையில் காங்கிரஸ், பா.ஜ.க என்னும் தோற்றமாக நீடிக்கிறது. இவர்களில் யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் முதலாளித்துவம் புன்னகைக்கும். ஆட்சியின் பலன்களை அனுபவிக்கும். இவர்கள் அனைவருமே நாசமாய்ப் போகட்டும் என மக்கள் உணர்வதில்தான், மக்களின் காலகாலமான பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். அதற்கு அவர்கள் “ஜெயலலிதாக்களும், கருணாநிதிகளும் நாசமாய்ப் போகட்டும்” என முதலில் பேசத் துவங்க வேண்டும். அது, இந்த நாடு பெருமை பேசும் ஜனநாயகத்திற்கு ஏற்படும் நிலநடுக்கமாக இருக்கும்.

மக்கள் நாசமாய்ப் போவதற்கு காரணமான இவர்கள் நாசமாய்ப் போவதுதானே சரி?

மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் சகாயம் எப்படிப்பட்டவர் ?

 இவரைப் பத்தி நிச்சயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க !
மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் சகாயம் எப்படிப்பட்டவர் ?


‘‘மதுரை கலெக்டர் சகாயம், அதிமுக-வினர் போல் செயல்படுகிறார். அவர் தமிழ்நாட்டில் மாற்றம் வேண்டும் என்று பேசும் அளவிற்கு சென்றுள்ளார் என்று நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன்.’’

மத்திய அமைச்சர் மு.க.அழகிரி, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் குறித்து அளித்துள்ள பத்திரிகை செய்தி இது. இதே சகாயம் குறித்து டெக்கான் கிரானிக்கில் மற்றும் ஆனந்த விகடன் ஆகிய இதழ்கள் அளித்துள்ள விவரங்கள் என்ன?

‘‘என்னை கோயம்புத்தூருக்கு மாற்றியிருந்த நேரம். என் பெண் யாழினிக்கு அப்போது மூன்று வயது. திடீரென்று ஒருநாளிரவு அவள் மூச்சுவிட மிகவும் சிரமப்பட்டாள். மருத்துவமனைக்குத் தூக்கிச் சென்றேன். உடனே மருத்துவமனையில் சேர்க்கச் சொல்லிவிட்டார்கள். மாதக் கடைசி என்பதால் கையில் ஆயிரம் ரூபாய் கூட இல்லை. புதிய ஊர். அறிமுகம் இல்லாத மனிதர்கள். எனக்குக் கீழே வேலை பார்க்கிறவர்களிடம் கடன் கேட்கவும் சங்கடமாக இருந்தது. காஞ்சிபுரத்தில் நான் வேலை பார்த்தபோது எனக்கு நண்பராக இருந்த ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் அப்போது கோவைக்கு மாற்றல் ஆகி வந்திருந்தார். அவரிடம் மிகவும் தயக்கத்துடன் நான்காயிரம் ரூபாய் கடன் கேட்கவும் ஓர் அரை மணி நேரத்தில் அவர் கொண்டு வந்து கொடுத்தார். உடனே குழந்தைக்கு சிகிச்சை ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆனால், சம்பளம் வாங்கியதும் அந்தக் கடனை அடைத்ததும்தான் என் மனமதில் இருந்த சுமை இறங்கியது.’’

சகாயம், ஐஏஎஸ். நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர். மதுரையில் ஒன்பது லட்ச ரூபாய் மதிப்பில் எல்ஐசி ஹவுசிங் லோன் மூலம் கட்டப்பட்ட ஒரு வீடு. வங்கியில் 7,172 ரூபாய் சேமிப்பு என பகிரங்கமாகத் தனது சொத்துப்பட்டியலை வெளியிட்ட இந்தியாவின் முதல் ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயம். ’லஞ்சம் தவிர்த்து நெஞ்சம் நிமிர்த்து’ வாசகத்துக்குக் கீழ் தலைநிமிர்ந்து அமர்ந்திருக்கிறார் சகாயம்.

‘‘நான் அந்த கோயம்பத்தூர் சம்பவத்தை ஏன் சொல்றேன் என்றால்,அப்போது என் கட்டுப்பாட்டில் 650 மதுபானக் கடைகள் இருந்தன. உரிமம் புதுப்பிக்க கடைக்குத் தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் என்று கொடுக்கத் தயாராய் இருந்தார்கள். நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தால், அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடம் 65 லட்ச ரூபாய் என் வீடு தேடி வந்திருக்கும். ஆயிரம் ரூபாய் கூட கையில் இல்லாத, மகளுக்கு உடம்பு சரியில்லாத சூழ்நிலையில், மனநிலை என்ன மாதிரி இருக்கும்னு யோசித்துப் பாருங்கள். ஆனால், அதெல்லாம்தான் ஓர் அரசு அதிகாரியின் நேர்மைக்கான சோதனை. நேர்மையா இருக்கிறதில் ஒரேயொரு சிக்கல் மட்டும்தான். நாளுக்கு நாள் நமக்கு எதிரிகள் அதிகரித்துக்கொண்டே போவார்கள். அவர்களை மட்டும் சமாளித்துவிட்டால் போதும். — தடதடக்கும் வார்த்தைகளில் கொப்பளிக்கிறது உற்சாகம்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பெருஞ்சுனை குக்கிராமம்தான் என் சொந்த ஊர். மற்றவர்கள் தோட்டத்து மாங்காய் தெருவில் கிடந்தால்கூட எடுத்துக்கொண்டு வரக்கூடாது என்று சொல்கிற அம்மா. நீ படித்து கலெக்டர் ஆகி உதவின்னு கேட்டு வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் உதவணும்டா என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் அப்பா. கலெக்டர்தானே, ஆயிடுவோம்னு படிச்சேன், ஆயிட்டேன். வேலைக்கு சேர்ந்த முதல் நாள் நம்ம மனது எந்த அளவுக்கு புத்துணர்ச்சியோடவும் புனிதமாகவும் இருக்கோ, கடைசி நாளின்போதும் அதே உணர்ச்சியோடு ஓய்வு பெறணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணினேன்.

‘‘காஞ்சிபுரத்தில் கோட்டாட்சியராகப் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் ஒரு பெரியவர், தான் வாங்கிய பெப்சியில் அழுக்குப்படலம் இருந்ததாகப் புகார் கொடுத்தார். மாதிரியை ஆய்வுக்கூடத்திற்கு சோதனைக்காக அனுப்பியதில், மனிதர்கள் குடிக்க இலாயக்கற்ற பானம் என்று அறிக்கை வந்தது. சட்டப்படி அந்த நிறுவனம் மேல் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு ஓர் அறிக்கை தயாரித்தேன். ரொம்ப யோசனைக்குப் பிறகு வட்டாட்சியரிடம் எட்டு பூட்டு மட்டும் வாங்கிட்டு வரச் சொன்னேன். எதுக்குன்னு புரியாம வாங்கிட்டு வந்தவரைக் கூட்டிக்கிட்டு மதுராந்தகத்துல இருக்குற பெப்சி கம்பெனிக்குப் போனேன்.

நான் தயாரித்த அறிக்கையின் ஒரு நகலை கம்பெனி மேலாளரிடம் கொடுத்துட்டு, கம்பெனியைப் பூட்டி சீல் வைக்கப் போறோம். எல்லோரையும் வெளியே வரச் சொல்லுங்கன்னு சொன்னோம். அந்த மேலாளரைவிட என்கூட வந்த வட்டாட்சியர் ஆடிப்போயிட்டார். சார், …பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும். எதுக்கும் கலெக்டரை ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கலாம்னு பதறினார். கலெக்டரைக் கேட்டால் சீல் வைக்க விடமாட்டார். சட்டப்படி இந்தக் கம்பெனியை மூட நமக்கே அதிகாரம் இருக்கு. நீங்க தைரியமா உங்க கடமையைச் செய்யுங்கன்னு அவரை உள்ளே அனுப்பினேன். ஒரு மணி நேரம் கழித்து இன்னும் பதற்றத்தோடு வெளியே வந்தவர், சார்… அவங்க அமெரிக்கா வரைக்கும் பேசுறாங்க சார். முதல்வர் கிட்ட பேசுறதாச் சொல்றாங்க, சார். என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டார். உள்ளே இருக்கிறவங்களை கைது பண்ணிட்டு சீல் வைக்க வேண்டியதுதான்னு நான் சொல்லவும்தான் எல்லாரும் பயந்து வெளியே வந்தாங்க. கம்பெனியை இழுத்து மூடி எட்டு பூட்டுகளையும் போட்டு சீல் வெச்சுட்டோம்.

நான் உடனே அலுவலகத்துக்குப் போகாமல், ஒரு குக்கிராமத்துக்குப் போய் ரேஷன் கடை, பள்ளிக்கூடத்தை எல்லாம் ஆய்வு செய்துவிட்டு இரவு எட்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தேன். என் மனைவி வாசலிலேயே காத்துக்கொண்டு இருந்தாங்க. கலெக்டர், சீஃப் செக்ரடரி, உள்துறைச் செயலாளர்னு பலரும் என்னைக் கேட்டு வீட்டுக்குப் போன் பண்ணி இருக்காங்க. நான் திரும்ப எல்லோருக்கும் போண் பண்ணினேன். யாரைக் கேட்டு சீல் வெச்சீங்க? என்ன காரியம் பண்ணியிருக்கீங்க, தெரியுமா? என்று எல்லோரும் கேள்வி கேட்டாங்க. நான் என் கடமையைத்தான் சார் செய்தேன். மக்களுக்கு நல்லது செய்ததுக்காக, சஸ்பெண்ட் செய்தால் தாராளமாகச் செய்துகொள்ளுங்கள் என்று சொல்விட்டேன். மறு நாள் இந்த செய்தி எந்தப் பத்திரிகையிலும் பெட்டி செய்தியாகக் கூட வரவில்லை. பெப்சிக்கு சீல் வைத்த சம்பவம் ரிப்போர்ட் செய்யப்படவே இல்லை,.

இரண்டு நாள் கழித்து ஜூனியர் விகடன் இதழில் மட்டும் அந்தச் செய்தி விரிவாக வந்திருந்தது,. அதற்குப் பிறகுதான் பெப்சிக்கு நான் சீல் வைத்த விஷயமே வெளி உலகத்துக்குத் தெரிந்தது.

” இதுவரை 15 இடங்களுக்கு என்னை மாற்றி மாற்றி பந்தாடிட்டாங்க. இப்போதான் முதன்முதலாக நாமக்கல் மாவட்டத்துக்கு கலெக்டர் ஆகியிருக்கேன். மாவட்டம் முழுவதும் ஒரு கோடி மரக்கன்றுகள் நடத் திட்டமிட்டு, ஏழு லட்சம் மரக் கன்றுகளை நட்டுவிட்டோம். அவற்றின் முறையான பராமரிப்புக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டோம். இன்னும் பத்தாண்டுகளில் அதிக மரங்கள் உள்ள மாவட்டமாக நாமக்கல் இருக்கும். ஏற்கனவே நொந்து போயிருக்கும் விவசாயிகளை, குறை தீர்க்கும் கூட்டத்துக்கு வான்னு ஒவ்வொரு மாதமும் கலெக்டர் ஆபிசுக்கு அலைக்கழிக்கிறது நல்லாவா இருக்குன்னு நானே விவசாயிகளைத் தேடிப் போக ஆரம்பித்தேன். ஒரு நாள் இரவு முழுதும் அந்தந்த கிராமங்களிலேயே தங்கி, அவங்க குறைகளை வாழ்ந்து பார்த்துட்டு வருவேன். அப்போதுதான் அவங்க சொல்வதற்கு முன்னாடியே அவங்க குறைகள் என்னன்னு நாம் உணர முடியும். “

இவரைப் போல அதிகாரிகள் நம் நாட்டின் அனைத்து துறைகளுக்கும் தேவை, அது நம் கையில் தான் இருக்கிறது, நாம் ஒவ்வொருவரும் நமது பிள்ளைகளை  நேர்மையாக இருக்க பழக்கினாலே போதும், நாளை நமது அரசாங்கத்தின் அதிகாரிகளாக வெளி நாட்டிலிருந்து யாரும் வந்து இறங்க போவதில்லை,  நம்மை சுற்றியுள்ளவர்கள்தான் வரப்போகிறார்கள். என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு நாடு வளம் பெற நல்ல குடிமக்கள் இருந்தாலே போதும், நல்ல குடிமக்கள் மூலம் நல்ல சமுதாயம், நல்ல சமுதாயமெனில் நல்ல அரசியல் தலைவர்களும்  நல்ல் அரசு அதிகாரிகளும் தானாக உருவாவர்கள்.


என்றும் அன்புடன்


கதிரவன்

Forgetting Sarah Marshall (2008)- விமர்சனம்

காதல் துவங்குவது ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையில் வேறுபடுவதை போல, காதல் பிரிவதும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும். அப்படி காதலி பிரிந்து சென்ற பின்னர் ஆண்களின் வாழ்வு அவர்களது குணநலன்களை பொறுத்து மாறுபடும். முதலில் காதலி பிரிந்தால் மதுவிடம் சரணடைய வேண்டும் என தேவதாஸ் காலத்தில் இருந்து சொல்லி வருகிறார்கள். குடிப்பதால் மட்டும் அந்த வலி போய்விடுமா? இல்லை, ஒரு வலியை இன்னொரு வலிதான் மறக்கச் செய்யும். புரியவில்லையா? “ஒரு டாக்டர் பொண்ணு நோ சொன்னா நர்ஸ் பொண்ணை காதலி”னு கேட்டதில்லை அதுதான். சொல்வதற்கு எளிதான விஷயம் தான். பாதிக்கப்பட்ட ஆணுடைய வேதனை அடுத்த பெண்ணை பார்க்க விடாது. அதற்கெல்லாம் ஒரு கொடுப்பினை வேண்டும். சரி படத்திற்கு வருவோம். Continue reading “Forgetting Sarah Marshall (2008)- விமர்சனம்”

மின்சார பிரச்சனைக்கு புதிய தீர்வு- தமிழனின் புதிய கண்டுபிடிப்பு

கே.ஆர். ஸ்ரீதர் – இன்றைய தேதியில் அமெரிக்கா முழுமைக்கும் வியப்போடு கவனிக்கப்பட்டு வரும் பெயர். இதுவரை யாருமே செய்திராத ஓர் அதிசயத்தை செய்து காட்டியதன் மூலம் அமெரிக்க பிஸினஸ் உலகமே இவரை அண்ணாந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதில் பெருமைக்குரிய விஷயம், இவர் ஒரு தமிழர் என்பதே.

அப்படி என்னதான் சாதனை செய்துவிட்டார் இந்தத் தமிழர்?
திருச்சியில் உள்ள ரீஜினல் என்ஜினீயரிங் காலேஜில் (தற்போது என்.ஐ.டி.) மெக்கானிக்கல் என்ஜினீயரிங் படித்து முடித்தவுடன் அமெரிக்காவில் உள்ள இல்லினாய்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் நியூக்ளியர் என்ஜினீயரிங் படித்து விட்டு, அதே பல்கலைக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சி செய்து டாக்டர் பட்டமும் பெற்றார் ஸ்ரீதர். மிகப் பெரிய புத்திசாலியாக இருந்த இவரை நாசா அமைப்பு உடனடியாக வேலைக்கு எடுத்துக் கொண்டது. அரிசோனா பல்கலைக் கழகத்தில் உள்ள ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜீஸ் லேபரட்டரியின் இயக்குநராக அவரை நியமித்தது.
செவ்வாய்க் கிரகத்தில் மனிதன் வாழ முடியுமா? அதற்குத் தேவையான சாத்தியக்கூறுகளைக் கண்டுபிடிப்பது எப்படி? என்பது பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதே ஸ்ரீதரின் வேலை. முக்கியமாக செவ்வாய்க் கிரகத்தில் மனிதன் சுவாசிக்கத் தேவையான ஆக்ஸிஜனை தயார் செய்ய முடியுமா என்கிற ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டார். இந்த ஆராய்ச்சியில் மிகப் பெரிய வெற்றியும் பெற்றார். ஆனால் அமெரிக்க அரசாங்கமோ திடீரென அந்த ஆராய்ச்சியை ஓரங்கட்டிவிட்டது. என்றாலும் தான் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடித்த விஷயத்தை ஸ்ரீதர் அப்படியே விட்டுவிடவில்லை.
அந்த ஆராய்ச்சியை அப்படியே ரிவர்ஸில் செய்து பார்த்தார் ஸ்ரீதர். அதாவது, ஏதோ ஒன்றிலிருந்து ஆக்ஸிஜனை உருவாக்கி வெளியே எடுப்பதற்குப் பதிலாக அதை ஒரு இயந்திரத்துக்குள் அனுப்பி, அதனோடு இயற்கையாகக் கிடைக்கும் எரிசக்தியை சேர்த்தால் என்ன நடக்கிறது என்று ஆராய்ந்து பார்த்தார்.
அட, என்ன ஆச்சரியம்! மின்சாரம் தயாராகி வெளியே வந்தது. இனி அவரவர்கள் அவரவருக்குத் தேவையான மின்சாரத்தை இந்த இயந்திரம் மூலம் தயார் செய்து கொள்ளலாம் என்கிற நிலையை ஸ்ரீதர் உருவாக்கி இருக்கிறார். தான் கண்டுபிடித்த இந்தத் தொழில் நுட்பத்தை அமெரிக்காவில் செய்து காட்டிய போது அத்தனை விஞ்ஞானிகளும் அதிசயித்துப் போனார்கள்.
ஆனால் இந்த புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, வர்த்தக ரீதியில் மின்சாரம் தயாரிக்க வேண்டுமெனில் அதற்கான இயந்திரங்களை உருவாக்க வேண்டும். இதற்கு பெரிய அளவில் பணம் வேண்டும். இப்படிப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தைப் உருவாக்கும் பிஸினஸ் பிளான்களுக்கு வென்ச்சர் கேப்பிட்டல் நிறுவனங்கள்தான் பணத்தை முதலீடு செய்யும். ஸ்ரீதருக்கும் அப்படி ஒருவர் கிடைத்தார். அவர் பெயர், ஜான் டூயர். சிலிக்கன் பள்ளத்தாக்கில் பிரபலமாக இருக்கும் மிகப் பெரிய வென்ச்சர் கேப்பிட்டல் நிறுவனமான கிளீனர் பெர்க்கின்ஸை சேர்ந்தவர் இந்த ஜான் டூயர்.
அமெரிக்காவில் மிகப் பெரும் வெற்றி கண்ட நெட்ஸ்கேப், அமேசான், கூகுள் போன்ற நிறுவனங்கள் இன்று பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்து நிற்கக் காரணம், ஜான் டூயர் ஆரம்பத்தில் போட்ட முதலீடுதான்.
கூகுள் நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்க ஜான் டூயர் தொடக்கத்தில் போட்ட முதலீடு வெறும் 25 மில்லியன் டாலர்தான். ஆனால், ஸ்ரீதரின் தொழில்நுட்பத்தை வர்த்தக ரீதியில் செயல்படுத்த ஜான் டூயர் போட்ட முதலீடு 100 மில்லியன் டாலர். இது மிகப் பெரும் தொகை. என்றாலும் துணிந்து முதலீடு செய்தார் ஜான்.
காரணம், ஸ்ரீதர் கண்டுபிடித்த தொழில்நுட்பம் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது. பொதுவாக மின் உற்பத்தி செய்யும்போது சுற்றுச்சூழல் பிரச்னைகள் நிறையவே எழும். அது நீர் மின் உற்பத்தியாக இருந்தாலும் சரி, அனல் மின் உற்பத்தியாக இருந்தாலும் சரி.
எனவே சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த வகையிலும் பங்கம் வராத மின் உற்பத்தித் தொழில்நுட்பத்துக்கு மிகப் பெரிய வரவேற்பு இருக்கும் என்று நினைத்தார் அவர். தவிர, ஸ்ரீதரின் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டு குறைவான செலவில் மின்சாரம் தயார் செய்ய முடியும். இந்த பாக்ஸிலிருந்து உருவாகும் மின்சாரம் குறைந்த தூரத்திலேயே பயன்படுவதால் மின் இழப்பு என்கிற பேச்சுக்கே இடமில்லை. இது மாதிரி பல நல்ல விஷயங்கள் ஸ்ரீதரின் கண்டுபிடிப்பில் இருப்பதை உணர்ந்ததால் அவர் அவ்வளவு பெரிய தொகையை முதலீடு செய்தார்.
நல்லவேளையாக, ஜான் டூயரின் எதிர்பார்ப்பு பொய்க்கவில்லை. கிட்டத்தட்ட எட்டு ஆண்டுகள் கஷ்டப்பட்டு பலரும் உழைத்ததன் விளைவு இன்று ‘ப்ளூம் பாக்ஸ்’ என்கிற மின்சாரம் தயாரிக்கும் பாக்ஸ் தயார் செய்துள்ளார்.
சுமார் 10 முதல் 12 அடி உயரமுள்ள இரும்புப் பெட்டிதான் ஸ்ரீதர் உருவாக்கியுள்ள இயந்திரம். இதற்கு உள்ளே ஆக்ஸிஜனையும் இயற்கை எரிவாயுவையும் செலுத்தினால் அடுத்த நிமிடம் உங்களுக்குத் தேவையான மின்சாரம் தயார். இயற்கை எரிவாயுவுக்குப் பதிலாக மாட்டுச்சாண வாயுவையும் செலுத்தலாம்.
அல்லது சூரிய ஒளியைக் கூட பயன்படுத்தலாமாம். இந்த பாக்ஸ்களை கட்டடத்துக்குள்ளும் வைத்துக் கொள்ளலாம். வெட்ட வெளியிலும் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பது சிறப்பான விஷயம்.
உலகம் முழுக்க 2.5 பில்லியன் மக்கள் மின் இணைப்புப் பெறாமல் இருக்கிறார்கள்ஆப்பிரிக்காவில் ஏதோ ஒரு காட்டில் இருக்கும் கிராம மக்களுக்கு மின்சாரம் கொடுத்தால், அதனால் அரசாங்கத்துக்கு எந்த லாபமும் இல்லை என்பதால் அவர்கள் மின் இணைப்புக் கொடுப்பதில்லை. கிராமத்தை விட்டு வந்தால் மட்டுமே பொருளாதார ரீதியில் முன்னேற முடியும் என்கிற நிலை அந்த கிராம மக்களுக்கு. ஆனால் இந்த ‘ப்ளூம் பாக்ஸ்’ மட்டும் இருந்தால் உலகத்தின் எந்த மூலையிலும் மின்சாரம் தயார் செய்யலாம்” என்கிறார் ஸ்ரீதர்.
ஒரு ‘ப்ளூம் பாக்ஸ்’ உங்களிடம் இருந்தால் இரண்டு வீடுகளுக்குத் தேவையான மின்சாரம் கிடைத்துவிடும். இதே பாக்ஸ் இந்தியாவில் இருந்தால் நான்கு முதல் ஆறு வீடுகளுக்குத் தேவையான மின்சாரம் கிடைத்துவிடும். அமெரிக்க வீடுகளில் அதிக மின்சாரம் பயன்படுத்தப்படுவதே அங்கு வீடுகளின் எண்ணிக்கை குறையக் காரணம்.
இன்றைய தேதியில் அமெரிக்காவின் 20 பெரிய நிறுவனங்கள் ஸ்ரீதரின் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மின்சாரம் தயார் செய்கின்றன. கூகுள் நிறுவனம்தான் முதன் முதலாக இந்தத் தொழில்நுட்பத்தை வாங்குவதற்கான கான்ட்ராக்ட்டில் கையெழுத்திட்டது. ‘ப்ளூ பாக்ஸ்’ மூலம் கூகுள் உற்பத்தி செய்யும் 400 கிலோ வாட் மின்சாரமும் அதன் ஒரு பிரிவுக்கே சரியாகப் போகிறது. வால் மார்ட் நிறுவனமும் 400 கிலோ வாட் மின்சாரம் தயாரிக்கும் பாக்ஸை வாங்கி இருக்கிறது.
இப்போது Fedex, E bay, கோக்கா கோலா, அடோப் சிஸ்டம், சான் பிரான்சிஸ்கோ ஏர்போர்ட் போன்ற பல நிறுவனங்களும் இந்த புதிய தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி மின்சாரம் தயார் செய்கின்றன.
100 கிலோ வாட் மின்சாரம் தயார் செய்யும் ஒரு பாக்ஸின் விலை 7 முதல் 8 லட்சம் டாலர்! அட, அவ்வளவு பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டுமா? என நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் இந்தத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும் E bay நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு ஸ்ரீதரிடமிருந்து ஐந்து பாக்ஸ்களை வாங்கியது. தனக்குத் தேவையான 500 கிலோ வாட் மின்சாரத்தை இந்த பாக்ஸின் மூலமே தயார் செய்துவிடுகிறது. இந்த பாக்ஸ்களை வாங்கிய ஒன்பதே மாதத்துக்குள் 1 லட்சம் டாலர் வரை மின் கட்டணத்தை சேமித்திருக்கிறதாம் E bay. இன்னும் ஐந்து முதல் பத்து ஆண்டுகளில் அமெரிக்காவின் பல வீடுகளில் இந்த ‘ப்ளூம் பாக்ஸ்’ இருக்கும்.
சாதாரண மனிதர்களும் இந்த பாக்ஸை வாங்கி பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு அதன் விலை 3,000 டாலருக்குள் இருக்கும்” என்கிறார் ஸ்ரீதர். அந்த அளவுக்கு விலை குறையுமா என்று கேட்டால், ஒரு காலத்தில் லட்சத்தில் விற்ற கம்ப்யூட்டர் இன்று ஆயிரங்களுக்குள் கிடைக்கிறதே என்கிறார்கள் ஸ்ரீதரின் ஆதரவாளர்கள்.
ஸ்ரீதரின் இந்த தொழில்நுட்பம் எதிர்காலத்தில் நிஜமாகும் பட்சத்தில் உலகம் முழுக்க மக்கள் அந்தத் தமிழரின் பெயரை உச்சரிப்பார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

திரைப்பட மோகத்தில் சிக்கி சீரழியும் தமிழர்களே?????


இந்த ஆபாச படங்கள் தேவையா ? என்ற வினா எழுப்புவோர கண்டிப்பாக கட்டுரையை படியுங்கள் உலகின் ஆளுமை மிக்க துறை மூன்று ௧)அரசியல் துறை ௨) திரைப்படத் துறை ௩) தொழில் துறை . இம் மூன்றையும் இன்று, மாற்று இனத்தவர் கள் கைப்பற்றிக் கொண்டு தமிழர்களை அடிமைகளாக நடத்து கிறார்கள் தமிழர்களை இழிவு படுத்துகிறார்கள் இதில் திரை பட துறை, தமிழர்களை முற்றிலுமாக முடக்குகிறது . வந்தேறிகளின் கூடாரமாக தமிழர் நாடு மாறி விட்டது .
.
இன்று உள்ள ஊடகங்கள்,அழகு என்ற சொல்லுக்கு மாறுபட்ட பொருளை உருவாக்கி, தமிழர்களை உளவியல் ரீதியாக மட்டுபடுத்தும் வேலை யை செய்கின்றன.திரைப்படம் மற்றும் தொலை காட்சி ஊடங்கள் இதில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன .


சில பத்து ஆண்டுகள் முன்பு வரை கருப்பாக, மாநிறமாக, கலையாக இருப்பவர்கள் தான் அழகானவர்கள் என்ற நிலை தமிழர்கள் இடையே இருந்து வந்தது . தமிழ் திரைப்படங்களில் கருப்பு, மாநிறம் என்று சொல்லக் கூடியவர் களே கதா நாயகன் ,நாயகியாக வலம் வந்தார் கள்.அந்த திரைப் படங்களை பார்க்கும் தமிழ் பெண்களுக்கு, இளைஞர் களுக்கு தங்களை ஒத்தவர்கள் என்பதால் தன்னம்பிக்கை கூடிற்று.கருப்பாக இருப்பவர் களை இகழும் காட்சி அமைப்புகள் அப்போது அதிகமாக இல்லை .

ஆனால் இப்பொழுது ,மாற்று இன நடிகைகள் 100 விழுக்காடு தமிழ் திரைப்படங்களை ஆக்கிரமித்துள் ளனர். அவர்கள் ஆடை குறைப்பு செய்து தங்கள் உடல் அங்கங்களை காட்டுவதையே அழகு என்று உருமாற்றி இருக்கிறார்கள். கதா நாயகர்கள் ,நாயகிகள் சிவப்பாக இருப்பதால், கருப்பாக இருப்பவர்களை இழிவு படுத்தும் காட்சிகள் நகைச்சுவை என்ற வடிவில் தமிழ் திரைப்படங்களை ஆக்கிரமித்து உள்ளன. அதன் விளைவு தமிழ் பெண்களிடையே தாங்கள் அழகானவர் கள் இல்லை என்று எண்ணம் அவர்களின் ஆழ் மனதை ஊடுருவி ,அவர்களின் வளர்ச்சியை,தன்னம்பிக்கையை குலைக்கிறது .

கருப்பாக இருப்பவர்கள், சிவப்பாக மாறி அழகாவதற்கு, இந்த பசையை பயன்படுத்துங்கள், பயன் படுத்த தொடங்கினால் இப்படி இருந்த நீங்க இப்படி ஆகி விடுவீர்கள். என்ற விளம்பரத்தை தொடர்ச்சியாக தொலை காட்சி ஊடகங்களில் காட்டுவதனால் தமிழ் பெண்களிடையே சிவப்பாக இருப்பவர்கள் மட்டுமே அழகானவர்கள் என்ற தாழ்வு மனப்பான்மை உருவாகிறது. திரைப்படங்களில் கருப்பாக இருப்பவர்களை இழிவு படுத்துவதை நகைச்சுவையாக தொடர்ச்சியாக காண்பிப்பது மூலம் தமிழர்களை மனச் சிதைவிற்கு ஆளாக்குகிறார்கள் .

இதன் விளைவு திறமை இருந்தால் மட்டுமே மதிக்க தக்க நிலையை அடைய முடியும் என்ற நிலை மாறி, சிவப்பாக இருந்தால் எளிதாக மதிப்பை பெற முடியும் என்ற பொய்யான சுழலை தமிழர்கள் ஏற்க தொடங்கிவிட்டனர்.

தொலை காட்சி ஊடங்கள் முதற் கொண்டு அனைத்திலும் விளம்பர த்தில் குழந்தைகளை காட்டுவதாக இருந்தாலும் சிவப்பாக இருக்கும் குழந்தைகளை தான் காண்பிக்கிறார்கள்.தங்கள் மண்ணிற்குரிய மனிதர்களை காண்பிப்பதில்லை .

இதற்க்கு காரணம் தமிழ் திரை பட தயாரிப்பாளர்களில் 90 விழுக்காடு தமிழர்கள் அல்லாதோரே இருக்கிறார்கள் .அவர்கள் தமிழர் அல்லாத தம் இனம் சார்ந்தவர்களை நடிக்க வைக்க விரும்புகிறார்கள் .காரணம் அவர்களின் இனப் பற்று, உடல் பற்று. இதற்கு தமிழர்களும் துணை போவதுதான் வேடிக்கை .

திரை படங்கள் முதல் தொலை காட்சி விளம்பரங்கள் வரை அனைத்திலும் சிவப்பாக இருப்பவர்கள் மட்டுமே எளிதாக நடிக்க முடிகிறது. மக்கள் அவர்களைதான் விரும்புகிறார்கள் என்று கூறி , தமிழ் பெண்களை, இளைஞர் களை புறக்கணிக்கிறார்கள்.ஆனால் இது உண்மையா என்று பார்த்தால் உண்மையில்லை .

மேலே உள்ள படத்தில் உள்ள ஆபாச கவர்ச்சியான காட்சிகளை நீங்கள் விரும்பவில்லை .நான் வலுக்கட்டாயமாக திணிக்கிறேன்.அல்லது அதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதால் நீங்கள் பார்கிறீர்கள் .அது போல தான் நம் மக்கள் இன்றும் நம் மண் வாசனையை விரும்புகிறார்கள். நம் நிறத்தை விரும்புகிறார்கள் .ஆனால் மாற்று இன சக்திகள் தமிழர்களை ஒடுக்க வேண்டும் ஆளுமையை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அழகு என்பது அங்கங்களை காட்டுவதில் தான் என்று கூறி தமிழ் சமுதாயத்தை சீரழிக்கிறார்கள் .கருமையை இழிவு படுத்துகிறார்கள் .

தமிழா உன் கருமை

உலகில் வாழக் கூடிய மனித இனங்களில், தமிழர்கள் வழி வந்தவர்கள் மட்டும் தான் எந்த மனித இன கலப்புமின்றி தனித்துவமாக இன்றும் வாழ்கிறார்கள் . .

60,000 ஆண்டுகளின் வழி தோன்றலாக ,விழுப்புரம் அருகே விருமாண்டி என்ற பழங்குடி தமிழனை உலகின் தொன்மையா ன மனிதன் என்று அறிவித்துள்ளார்கள் .

உலகில் உள்ள மூத்த குடிகளில் முதன்மையான குடி தமிழ் குடி. வழி தோன்றலாக வந்த தமிழ் இனத்தின் தொன்மையான நிறம் கருமை . தமிழர்களின் கருமை நிறம் எதை குறிக்கிறது .தமிழர்களின் தாய் கற்புக்கரசி என்பதையும் பன்னெடுங்காலமாய் ஒழுக்கத்துடன் வாழ்ந்து வருபவர்கள் என்பதையும் தமிழர்களின் நிறம் எடுத்துக் காட்டுகிறது .இது தமிழ் வழி வந்த குடிகளுக்கும் பொருந்தும் .

நாம் பெருமை படக் கூடிய செய்தியை இங்குள்ள மாற்று இன சக்திகள் இகழ்ந்து கூறி நம்மிடையே தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்கி விட்டார்கள் .

தமிழ் இளைஞர்களை விட தமிழச்சிகள் இடையே இந்த எண்ணம் ஆழமாக வேருன்றி அவர்கள் முன்னேற்றத்திற்கு தடை கல்லாக இருக்கிறது.

15 ஆண்டுக்கு முன்பு வரை பெரும்பாலான நடிகர் நடிகைகள் கருப்பாகத்தான் இருந்தார்கள். அவ்வாறு இருப்பவர்களே வெற்றி பெற முடிந்தது ,

ஆனால் இன்று கருப்பு மாநிறம் என்றாலே ஓடி போ என்று கூறும் அளவிற்கு மாற்று இனத்தவர்கள் ஆதிக்கம் பெருகி விட்டது.தமிழர்களே தங்கள் நிறத்தை அவமானமாக கருதுகிறார்கள்.

தமிழர்களே நமது நிறம் நமது தொன்மையை எடுத்துக் காட்டுகிறது . ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற பண்பாட்டின் வழி வந்தவர்கள் நாம் என்பதை இவ் வுலகிற்கு பறை சாற்றுகிறது.

தமிழர்களே உங்கள் நிறத்தை கண்டு பெருமிதம் கொள்ளுங்கள். சிவப்பாக இருப்பவர்கள் தங்க ஆபரணத்தை அணிவதில்லை .காரணம் அவர்களுக்கு அது சிறப்பாக இருக்காது .வட இந்தியர்கள் போல நாம் பைஜாமா குல்லா என்று சுற்றினால் நம் மக்கள் நகைப்பார்கள் .நிறமும் உடையும் ஆபரணமும் அவர்கள் வாழும் கால சுழலை பொறுத்தது .

தமிழர்கள் தங்களை மதிக்க மறுப்பதால், உடல் அங்கங்களை காட்டி நடிக்கும் மாற்று இன நடிகைகள்,நடிகர்கள் நாளை நம்மை ஆட்சி அதிகாரம் செய்யும் சக்தியாக மாறுவதுதான் வேடிக்கை .இதற்கு காரணம் தமிழ் இளைஞர்கள் அழக்குக்கும் ஆபாசத்திற்கும் வேறுபாடு தெரியாமல் விட்டில் பூச்சிகளை போல நடிகைகளுக்கும் நடிகர்களுக்கும் ரசிகர் மன்றம் அமைப்பதும் , தமிழ் பெண்கள் நடிகர் நடிகைகளை காண தீராத ஆவல் கொள்ளுவதையும், இங்குள்ள திராவிட கட்சிகள் பயன் படுத்தி கொண்டு ,
உழைப்பதற்கு ஏழைத் தமிழர்கள், ஆட்சி அதிகாரம் செய்வதற்கு உடலை காட்டும் நடிகைகள் என்று தரம் பிரித்து விட்டனர் தமிழா சிந்தித்து பார் .

தமிழா உனது கருமையே உனது பெருமை !!! .

பின் குறிப்பு : சிவப்பாக உள்ள தமிழர்களும் தமிழர்களே

KAHAANI – பார்க்க வேண்டிய படம்- திரை விமர்சனம்

அன்புள்ள வாசகர்களுக்கு, இது வரை நான் ஒரு தமிழ் படத்திற்கு கூட விமர்சனம் எழுதியது இல்லை, ஏனென்றால் தமில் சினிமாக்களை நான் பார்ப்பதற்குள் குறைந்தது 50 பேராவது பார்த்து விமர்சனம் எழுதி விடுகிறார்கள், மற்ற மொழி படங்கள் அப்படி இல்லை, அதனால்தான் நான் எழுதும் விமர்சனங்கள் மற்ற மொழி படங்களை மட்டும் விமர்சிக்கின்றன.
இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் படம் “KAHAANI”. இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் எனக்கு தெரியவில்லை. தலைப்பா முக்கியம், நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் வசனமே முக்கியம் இல்லை.

 அதாவது பார்த்திங்கனா நம்ம வித்யா பாலன் அதாங்க நம்ம ஊர் சில்க் ஸ்மிதா கேரக்டர்ல THE DIRTY PICTURE ல நடிச்சதே அந்த பொன்னுதான், உண்மைலேயே அழகான பொன்னுங்க, அதே நேரத்துல நல்லா நடிக்கவும் செய்யுது.கதைக்கு வருவோம்.
படத்தோட ஆரம்பத்துல ஒரு மெட்ரோ ட்ரேய்ன் ல ஒரு டெர்ரரிஸ்ட் கேஸ் பாம் போட்டு எல்லாரையும் கொல்றத காட்றாங்க, இந்த சீன்னுக்கும் க்ளைமாக்ஸ்க்கும் சம்பந்தம் இருக்கு, நல்லா பார்த்துக்கங்க,
ஒரு பொன்னு உண்மைலேயே கர்ப்பத்துலதான் அழகா தெரிவாங்கனு சொல்லுவாங்க, அந்த வகையில படம் ஆரம்பத்துல வித்யா ஏர்போர்ட்ல வந்து இறங்கும் போதே அழகா தெரியறாங்க, லண்டன் லருந்து நேரா கொல்கத்தா வந்து முதல் வேலையா போலிஸ் ஸ்டேசன் போய் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி இந்தியா வந்த தன்னோட புருசன்ன கானோம் நு கம்ப்ளெய்ன்ட் தராங்க, அந்த ஸ்டேசன்ல இருக்க ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவங்களுக்கு கூடவே இருந்து உதவி பன்றார். 
இதுல வித்யா தன்னோட வீட்டுக்காரர கண்டுபிடிக்க விடாம நிறைய பேர் தடுக்கறாங்க, போலிஸ்ல பல பெருந்தலைங்கலாம் தலையிடுது, இதுல தீவிரவாதிங்களும் சம்பந்த பட்றாங்க, இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வித்யா தன்னோட வீட்டுக்காரர எப்படி கண்டு பிடிக்கிறாருங்கறதுதான் கதை.
தமிழ் படம் மாதிரி கதையோட ஒட்டாம காமெடி வச்சோ, ரசிகர்கள் கேட்கறாங்கனு குத்து பாட்டு வச்சோ, 20, 30 பேரை அடிக்கற மாதிரி ஃபைட் வச்சோ டைரக்டர் படத்தை நகர்த்தலை, கதைக்கு தேவை இல்லாம ஒரு சீன் கூட வைக்கலை, அதே மாதிரி கதைல வர ஒவ்வோரு கேரக்டரோட மென்டாலிட்டிய நாம பார்த்தாலே புரிஞ்சுக்கற மாதிரி ஆளுங்களை தேரிந்தெடுத்துருக்கார்.உதாரணத்துக்கு படத்துல வர காண்ட்ராக்ட் கில்லர்- அ பார்த்தா யாருக்கும் சந்தேகம் வர மாதிரி பன்னிருக்கார்.
 
எல்லா சீன்லயும் அழகா தெரியறது கொல்கத்தாவும் வித்யா பாலனும்தான், விதயா ஊருக்கு வரப்ப துர்கா பூஜைக்கு ஊரே தயாராகறதா சொல்லிட்டு துர்கா பூஜையன்னைக்கு கதைய முடிச்சுருக்காங்க,
கொல்கத்தால பாரம்பரியமா கட்டற வெள்ளை-சிகப்பு புடவைய கட்ட முயற்சி பன்னி அழும்போது நம்ம கண்லயும் மெதுவா ஈரம் எட்டி பார்க்குது. மசாலா படம் பார்த்து வெறுத்தவங்களுக்கு இந்த படம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும்,
படத்துல எனக்கு நிறைய விசயம் பிடிச்சுருக்குங்க, 
  1. முதல் விசயம் எந்த மாஸ் ஹீரோவையும் நம்பாம படம் எடுத்தது
  2. க்ளாமர் கேர்ள்னு சொல்ற வித்யா பாலன் அ தைரியமா கர்ப்பினியா காட்டுனது
  3. முடிஞ்ச வரைக்கும் கொல்கத்தாவ அழகா காட்டுனது
  4. போலிஸ் ஸ்டேசன் அ அவ்ளோ இயல்பான இடமா நம்மள நம்ப வச்சது, முதல் முதலா வித்யா வந்தப்ப ஸ்டேசன்ல இருக்க எல்லா போலிஸிம் இங்கிலிஸ் ல பேச முயற்சி பன்னி முடியாம விட்டுட்றது
  5. வித்யா எல்லா குட்டி பசங்ககிட்டயும் அழகா பேசி ஃப்ரெண்ட் ஆகிடறது
  6. அது ஏன்னே தெரியலை, நம்ம ஹீரோ கொலை பன்னும் போது ஆண் கடவுள் யாரையாவது காட்றாங்களோ இல்லையோ ஹீரோயின்னுக்கு கோபம் வந்தாலே காளியம்மன காட்டிடறாங்க.ஆனாலும் நல்லாயிருந்தது.
 
படத்தை கண்டிப்பா பாருங்க, ஒரு அழகான பொன்னு ஒழுக்கமா நடிச்சுருக்கு, இதுக்காகவே பார்க்கனும். ஏற்கனவே படம் பார்த்தவங்க நான் ஏதாவது தப்பா சொல்லிருந்தா எனக்கு சுட்டிக் காட்டுங்க.
என்றும் அன்புடன் 
கதிரவன்.